URBforDAN - Management and Utilization of Urban Forests as Natural Heritage in Danube Cities

URBforDAN - Management and Utilization of Urban Forests as Natural Heritage in Danube Cities
  • Gesční odbor: Odbor ochrany prostředí
  • Celkový rozpočet: 2 788 566,61 EUR
  • Poskytoval dotace: Evropský fond pro regionální rozvoj EFRR,  Interreg DANUBE
  • Doba trvání projektu: 01. 06. 2018 – 30. 09. 2021
  • Stav projektu: ukončen

Webové stránky:      

URBforDAN byl navržen tak, aby přinesl změnu ve správě městských lesů a využití ekosystémových služeb v předem vybraných oblastech v sedmi partnerských městech projektu. Projekt zachoval současnou image městských lesů a zajistil, aby se lesní plochy staly místem pro socializaci, relaxaci, rekreaci a vzdělávání. Projekt rovněž podpořil „zelenou turistiku“ pro různorodé cílové skupiny v dunajských městech prostřednictvím nových a vylepšených služeb a produktů, které jsou dostupné na více než 700 hektarech městských a příměstských lesů.

 

13. února 2023
30. listopadu 2023