Validační a informační systém dopravně - technických informací (VALIDO)

VALIDO
  • Gesční odbor: Odbor dopravy/Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
  • Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0000936
  • Celkový schválený rozpočet: 61 070 212,00 Kč
  • Poskytovatel dotace: Hlavní město Praha
  • Doba trvání projektu: 01. 01. 2019 – 31. 12. 2023
  • Stav projektu: ukončen

 

Hodnocení projektu: Realizace projektu byla ukončena. Byl dodán systém, který shromažďuje dopravní, stavové a technologické informace z různých detekčních a inteligentních dopravních systémů a umožňuje otevřený přístup k dopravním informacím pro modelové plánování, informování dopravními portály, návazné systémy vyšší inteligence pro řízení dopravy a další subjekty třetích stran.

Webové stránky: https://www.pragozor.cz/cars

Cílem projektu je prostřednictvím inovačního partnerství vytvořit jednotný systém validace dopravně-technologických informací, který shromáždí dopravní, stavové a technologické informace z různých inteligentních dopravních systémů a umožní otevřený přístup k dopravním informacím.

Projekt VALIDO je zaměřen na vytvoření jednotného systému validace dopravně-technologických informací, který shromáždí dopravní, stavové a technologické informace z různých detekčních a inteligentních dopravních systémů a umožní otevřený přístup k dopravním informacím pro modelové plánování, informování dopravními portály, návazné systémy vyšší inteligence pro řízení dopravy a další subjekty třetích stran.

 

10. května 2023
20. dubna 2024