VISITIS - Inovativní řešení managementu udržitelného cestovního ruchu v hlavním městě Praze

VISITIS - Inovativní řešení managementu udržitelného cestovního ruchu v hlavním městě Praze
  • Gesční odbor: Odbor kultury a cestovního ruchu
  • Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/19_080/0002048 
  • Celkový schválený rozpočet: 15 365 638,30 Kč 
  • Poskytovatel dotace: Hlavní město Praha
  • Doba trvání projektu: 01. 04. 2021 – 31. 12. 2023
  • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: Projekt VISITIS úspěšně zakončil celý cyklus inovačního partnerství, které svým charakterem spadají pod výzkum a vývoj. Předmětem projektu byla dodávka inovativního softwarového řešení „VISITIS“, které společnost Your Systems s.r.o. vyvinula na míru pro potřeby hl. m. Prahy.  Jedná se o datový nástroj, který slouží zejména pro dynamický management toku cestovního ruchu za pomoci systémového sběru, analýzy a vyhodnocování důležitých dat, dále k jejich transformaci, predikci a sdílení s cílem operativního řízení cestovního ruchu v Praze. Dále datový nástroj pomáhá se zobrazením různých konkrétních představ, které si jednotlivé národnosti spojují s Prahou a na jejichž základě budou přizpůsobeny a vytvořeny nové produkty stávající turistické nabídky.

„VISITIS“ byl podpořen z operačního programu „Praha – pól růstu“ a financován se zapojením finančních prostředků EU. Na tvorbě nástroje se aktivně podílela akciová společnost Hlavního města Prahy Prague City Tourism, založená za účelem destinačního managementu hlavního města Prahy, jejímž posláním je udržitelný rozvoj cestovního ruchu v české metropoli. Systém teď běží v pilotním provozu a do ostrého provozu bude nasazen v podzimních měsících před startem nové turistické sezóny.

 

10. května 2023
19. dubna 2024