Výstavba P+R Černý Most

Výstavba P+R Černý most
  • Gesční odbor: Odbor investiční
  • Registrační číslo: CZ.07.2.13/0.0/0.0/16_034/0001037
  • Celkový schválený rozpočet: 323 911 053,00 Kč
  • Poskytovatel dotace: Hlavní město Praha
  • Doba trvání projektu: 01. 10. 2018 – 31. 12. 2021
  • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: Vzniklo celkem 886 parkovacích míst, z nichž je 89 míst určeno pro parkování aut na plyn (LPG a CNG) a 8 míst pro dobíjení elektromobilů. Dalších 22 míst je vyčleněno pro handicapované a 18 širších parkovacích míst je určeno pro rodiče s dětmi. V parkovacím domě se nachází také 28 míst pro motocykly a uzamykatelná místa pro 38 kol.

Webové stránky: https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/aktualni-doprava/parkoviste

Výstavba parkovacího domu P+R, který je napojen na okolní komunikace, autobusové zastávky a stanici metra Černý Most pěší nadzemní lávkou přes ulici Chlumecká. Pěší lávka byla stavebně upravena tak, aby umožnila také bezbariérový přístup z parkovacího domu do stanice metra. Cílem výstavby velkého parkovacího domu v Chlumecké ulici pár minut chůze od konečné stanice metra Černý Most bylo ulevit dopravě v centru hl. města tím, že dojíždějící nechají auto na periferii a dále pokračují hromadnou dopravou, což má za následek zlepšení vzduchu a životního prostředí v hl. městě Praze. Záchytné parkoviště, postavené na místě původního již kapacitně nedostačujícího, se skládá z podzemní části a dvou nadzemních podlaží.

 

13. února 2023
21. listopadu 2023