Vytěžování dopravních dat na základě vstupu do Centrálního registru vozidel a dalších databází

Vytěžování dopravních dat na základě vstupu do Centrálního registru vozidel a dalších databází
  • Gesční odbor: Odbor dopravy
  • Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/21_082/0002293
  • Celkový schválený rozpočet:  18 997 520,00 Kč
  • Poskytovatel dotace: Hlavní město Praha
  • Doba trvání projektu: 01. 12. 2021 – 30. 04. 2024
  • Stav projektu: v průběhu realizace

Hodnocení projektu: Projekt se nyní nachází ve své realizační fázi a jednotlivé klíčové aktivity jsou naplňovány dle schváleného harmonogramu projektu.

V současnosti probíhá příprava testování funkčnosti databáze, která bude obsahovat technické údaje o vozidlech.

Projekt reaguje na potřeby získávat podrobnější a přesnější informace o dopravním proudu ze silniční dopravy. Skrze institut ŘOIP bude vyvinuta informační databáze, která může přinést zcela nové informace a dopravní charakteristiky. Tento efektivní nástroj poskytne komplexní ucelená data o využívání silniční sítě na rozsáhlém území. 

 

13. února 2023
22. dubna 2024