Vývoj systému řízení dopravy za pomoci multiagentních a adaptivních systémů s prvky umělé inteligence (MAS)

MAS
  • Gesční odbor: Odbor dopravy/Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
  • Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_046/0000935
  • Celkový schválený rozpočet: 51 531 516,00 Kč
  • Poskytovatel dotace: Hlavní město Praha
  • Doba trvání projektu: 01. 01. 2019 – 31. 9. 2024
  • Stav projektu: v průběhu realizace

 

Hodnocení projektu: Projekt se nyní nachází ve své realizační fázi a jednotlivé klíčové aktivity jsou naplňovány dle schváleného harmonogramu projektu.

Realizace projektu byla prodloužena. Probíhá IV. Etapa realizační fáze projektu - uvedení do reálného provozu.

Webové stránkyhttps://www.pragozor.cz/cars

Cílem projektu je prostřednictvím inovačního partnerství vyvinout algoritmus a software na základě aplikace multiagentních a adaptivních systémů, kterým se zásadně změní kvalita řízení světelných signalizačních zařízení a jiných prostředků pro usměrňování dopravy na křižovatkách.

Projekt MAS je zaměřen na vývoj systému řízení dopravy za pomoci multiagentních a adaptivních systémů s prvky umělé inteligence. Systém bude fungovat na základě vyhodnocení dopravní situace v celé oblasti (stav dopravy na jedné křižovatce bude porovnáván se stavem na ostatních křižovatkách v oblasti) a na jednotlivých uzlech bude v reálném čase aplikován signalizační plán, který umožní nejplynulejší průběh dopravy (aplikace principů multiagentních systémů ale přes jedno centrum vyhodnocení).

 

10. května 2023
20. dubna 2024