Dětská skupina Zvonek

dětská skupina Zvonek
  • Gesční odbor: Odbor personální
  • Registrační číslo: CZ.07.4.51/0.0/0.0/16_038/0000621 
  • Celkový schválený rozpočet: 3 094 992,00 Kč 
  • Poskytovatel dotace: Hlavní město Praha
  • Doba trvání projektu: 01. 10. 2017 – 30. 9. 2020
  • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: Obsazenost míst rovnoměrně stoupala a hodnoty nastavených cílů projektu se podařilo překročit až dvojnásobně. Objekt naleznete na adrese Jungmannova 747/28, 110 00 Praha 1. Kapacita 12 míst pro děti od 2 let do zahájení povinné školní docházky.

Webové stránky: https://detskeskupiny.praha.eu/jnp/

Díky projektu vznikla dětská skupina pro zaměstnance Magistrátu hl. města Prahy. Pořízeno bylo vybavení kuchyně, textil, prádlo, a také veškeré vybavení hygienického zázemí. Denní místnost dětí byla vybavena kvalitními herními a didaktickými prvky, sportovními pomůckami či knihami. Dvě pečující osoby v rámci projektu absolvovali vzdělávací program „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“. Díky projektu se dále podařilo realizovat program „Ovoce a zelenina dětem“, byla zajištěna doprava smluvním autobusem na výlety do přírody, ZOO parků, botanických zahrad i do zábavních parků. Byly zahájeny pravidelné lekce plavání, dětem bylo nabídnuto i bohaté kulturní vyžití, nechyběly návštěvy divadelních představení, planetária, muzeí i výstav. Zajištěna byla i účast dětí na programech „Technické univerzity“ či na „IQ portu“.

 

13. února 2023
26. června 2024