Dětská skupina Zvonek II – provoz

Dětská skupina Zvonek II – provoz
  • Gesční odbor: Odbor personální
  • Registrační číslo: CZ.07.4.51/0.0/0.0/18_059/0001618 
  • Celkový schválený rozpočet: 2 260 800,00 Kč 
  • Poskytovatel dotace: Hlavní město Praha
  • Doba trvání projektu: 01. 10. 2020 – 30. 09. 2022
  • Stav projektu: ukončen

Hodnocení projektu: I přes neočekávaný zásah do provozu, způsobený COVID pandemií, se podařilo naplnit nastavené cíle obsazenosti. Pokles obsazenosti byl významný v prvním roce projektu, kdy do obsazenosti významně zasáhly karantény a především „práce z domova“ rodičů dětí. Ve druhém roce trvání projektu se situace stabilizovala a obsazenost začala dosahovat významně vyšších hodnot, které začínaly hraničit s možností kapacity.

Webové stránky: https://detskeskupiny.praha.eu/jnp/

Magistrát hl. m. Prahy zajišťuje provoz dětské skupiny Zvonek, ve které odborný personál zajišťuje službu péče o děti svých zaměstnanců. Jedná se o zaměstnanecký benefit, který má za cíl usnadnit návrat rodičů do zaměstnání po rodičovské dovolené a nabízí řešení situací spojených s potřebou hlídání předškolních dětí kdykoli v průběhu celého roku. Projekt Dětská skupina Zvonek II – provoz  navázal plynule na předchozí projekt Dětská skupina Zvonek a podporuje pokračující provoz po dobu následujících dvou let a je přerušen pouze v době vánočních svátků a první červencový týden. Projekt podporuje zdravou stravu dětí formou nabídky dvou druhů ovoce i zeleniny každý den, každý týden probíhá lekce plavání pod vedením dvou plaveckých instruktorů. Lekce plavání jsou přerušeny pouze po dobu letních prázdnin, kdy děti navštěvují veřejná venkovní koupaliště. Nově jsou jedenkrát týdně realizovány i „Anglické chvilky“, které mají formou hry dětem přiblížit anglický jazyk. V zimních měsících navštěvují děti solnou jeskyni, kde se učí relaxovat hrou. Zajímavou a žádanou nabídkou je třídenní „Pobyt dětí v přírodě“, který je realizován vždy dvakrát ročně v květnu a říjnu. Je zajištěna doprava smluvním autobusem nejen na pobyty v přírodě, ale také na výlety na zajímavá místa, do ZOO parků, botanických zahrad i do zábavních parků. Děti mají bohaté kulturní vyžití při divadelních představeních, programech v planetáriu, navštěvují muzea, stálé i dočasné výstavy. Pravidelně jsou pořizovány nové didaktické i sportovní pomůcky, které odpovídají moderním trendům ve výchově předškolních dětí.

 

13. února 2023
28. listopadu 2023