Hlavní město již pošesté ocenilo nejlepší pražské učitele

Hlavní město již pošesté ocenilo nejlepší pražské učitele  2024
Hlavní město již pošesté ocenilo nejlepší pražské učitele Autor: MHMP
6. června 2024
11. června 2024

Ve středu 5. června 2024 se uskutečnilo již pošesté vyhlášení nejlepších učitelů v rámci ankety Pražský učitel. Celkem bylo oceněno 21 učitelů, kteří vzešli jako vítězové z nominací samotných škol, jež zřizuje Magistrát hl. m. Prahy. Zároveň bylo oceněno 22 končících ředitelek a ředitelů pražských škol za jejich přispění rozvoji školství v metropoli, kteří z funkce odcházejí z vlastního rozhodnutí po uplynutí doby mandátu.

  • 1 minuta čtení
  • 34 fotografií

Hlavní město má za sebou udílení cen v Anketě Pražský učitel 2024. To se konalo již pošesté v historii. Všichni ředitelé škol zřizovaných hlavním městem byli obesláni výzvou, na základě které měli možnost nominovat své nejlepší učitele. Radní hl. m. Prahy pro oblast školství a další představitelé vedení metropole předali stříbrnou medaili s pamětním listem celkem 21 oceněným učitelům.

„Ocenění v rámci ankety Pražský učitel jsou pro nás důkazem kvality vzdělávacího systému v Praze a potvrzením úsilí a pozitivního přínosu našich učitelů. Jsme hrdí na jejich práci a vážíme si jejich obětavosti a oddanosti ve výuce našich žáků. Současně nám bylo ctí poděkovat 22 odcházejícím ředitelkám a ředitelům pražských škol, kteří byli také oceněni za svůj přínos k rozvoji školství v hlavním městě,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast školství Antonín Klecanda.

O vítězích rozhodla začátkem května hodnotící komise složená z pracovníků pohybujících se v oblasti školství a vzdělávání. Zároveň byli oceněni dlouholetí ředitelé škol a školských zařízení, těch bylo celkem 22.

Anketa Pražský učitel je vyhlašována s cílem ocenit nejlepší pedagogy pražských škol za významný přínos výchovně vzdělávacímu systému a vyjádřit jim poděkování a uznání za jejich svědomitou a obětavou práci pro vzdělávací systém v metropoli.

Hlavní město již pošesté ocenilo nejlepší pražské učitele