Schválené dotace

Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 26/41 ze dne 27. 4. 2017 schválilo financování projektů v rámci Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb pro městské části pro rok 2017

 

Vyhlášení grantů

Rada usnesením č. 2449 ze dne 11. 10. 2016 schválila vyhlášení Grantového programu hlavního města Prahy pro oblast protidrogových služeb pro městské části pro rok 2017.

 

Pokyny k vyplnění závěrečné zprávy pro městské části 2017

Strukturu zprávy, prosím, neměňte! Osnova zprávy je závazná a všechny relevantní položky a kapitoly je třeba správně formálně i věcně vyplnit. Požadované informace zpracujte stručně, konkrétně a korektně. Poskytnuté informace jsou podkladem pro výroční zprávu o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy. Zprávy krajů pak slouží Národnímu monitorovacímu středisku pro drogy a drogové závislosti k vypracování výroční zprávy za ČR. Z toho důvodu je struktura závěrečné zprávy navržena tak, aby obsahovala otázky a podle požadavků na výroční zprávu NMS.

Povinnou součástí závěrečné zprávy je příloha „Finanční přehled_MČ_2017“, která obsahuje dva listy („Vyúčtování“ a „Financování MČ“).

 Závěrečnou zprávu zašlete elektronicky do 31. ledna 2018 na adresu veronika.hamplova@praha.eu do předmětu uveďte „ZZ 2017 – název MČ“. Originál zprávy zašlete podepsaný na adresu:

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Mgr. Veronika Hamplová
Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP
Jungmannova 35/29
111 21 Praha 1

Přílohy:

 

 

12. října 2016
12. října 2016