KDE A KDY si můžete v Praze vyměnit

Krajské odd. protidrogové prevence PRM MHMP ve spolupráci se Sekcí harm reduction A.N.O. vydalo aktualizované letáky se seznamem výměnných programů v hl. m. Praze.

Letáky osahují seznam výměnných programů, dobu a místo kde je možné vyměnit použité injekční stříkačky za čisté. Letáky budou distribuovány pracovníky terénních programů a kontaktních center. V případě zájmu je možné si letáček vytisknout i zde.

4. srpna 2006
4. srpna 2006