Číslo jednací MHMP 491302/2021 - Kopie vydaných rozhodnutí vydaných STR MHMP v územním a stavebním řízení
Datum 15.04.2021
Přílohy příloha č. 1
Autor Administrátor