Nařízení hlavního města Prahy č. 6/2024

Popis Nařízení hlavního města Prahy, kterým se mění nařízení č. 19/2017 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují oblasti hlavního města Prahy, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 6/2024
Datum vydání 29.04.2024
Datum účinnosti 01.06.2024
Plné znění