Nařízení hlavního města Prahy č. 7/2024

Popis Nařízení hlavního města Prahy, kterým se mění nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 7/2024
Datum vydání 29.04.2024
Datum účinnosti 01.07.2024
Plné znění