Nařízení č. 19/2014 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se mění nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 19/2014
Sbírka 14
Datum vydání 11.11.2014
Datum účinnosti 01.01.2015