Nařízení č. 1/2017 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se mění nařízení č. 26/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 1/2017
Sbírka 1
Datum vydání 11.01.2017
Datum účinnosti 26.01.2017