Nařízení č. 1/2020 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se mění nařízení č. 20/2006 Sb. hl. m. Prahy, o maximálních cenách osobní taxislužby, ve znění nařízení č. 7/2013 Sb. hl. m. Prahy
Číslo 1/2020
Sbírka 1
Datum vydání 13.01.2020
Datum účinnosti 01.02.2020