Nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy

Popis Nařízení, kterým se vydává tržní řád
Číslo 21/2021
Sbírka 17
Datum vydání 22.12.2021
Datum účinnosti 06.01.2022


Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 7 odst. 3, které nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2022.

 

Pozměňující vyhlášky

8/2023 Nařízení č. 8/2023