Nařízení č. 3/2022

Popis Nařízení hlavního města Prahy, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích
Číslo 3/2022
Datum vydání 21.02.2022
Datum účinnosti 01.03.2022