Nařízení č. 8/2023

Popis Nařízení hlavního města Prahy č. 8/2023, kterým se mění nařízení č. 21/2021 Sb. hl. m. Prahy, kterým se vydává tržní řád
Číslo 8/2023
Datum vydání 04.12.2023
Datum účinnosti 21.12.2023