Číslo jednací MHMP 350531/2019 - NS pozemky v k.ú. Karlín
Datum 22.02.2019
Přílohy příloha č. 1
příloha č. 2
Autor Administrátor