Obecně závazná vyhláška č.10/2022

Popis Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
Číslo 10/2022
Datum vydání 26.05.2022
Datum účinnosti 01.07.2022