Obecně závazná vyhláška č. 13/2014 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška o školských obvodech základních škol
Číslo 13/2014
Sbírka 11
Datum vydání 17.09.2014
Datum účinnosti 01.01.2015
Datum zrušení 01.01.2017
Důvod zrušení Z důvodu vydání obecně závazné vyhlášky č. 17/2016 Sb. hl. m. Prahy, o školských obvodech základních škol.