Obecně závazná vyhláška č. 13/2018 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 13/2018
Sbírka 8
Datum vydání 10.09.2018
Datum účinnosti 01.11.2018

 

Účinnost:

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2018 s výjimkou čl. I bodů 1 až 7, které nabývají účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.