Obecně závazná vyhláška č. 17/2013 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 22/2011 Sb. hl. m. Prahy
Číslo 17/2013
Sbírka 14
Datum vydání 17.12.2013
Datum účinnosti 01.01.2014