Obecně závazná vyhláška č. 18/2017 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 18/2017
Sbírka 16
Datum vydání 15.09.2017
Datum účinnosti 01.11.2017