Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 1/2015
Sbírka 2
Datum vydání 23.02.2015
Datum účinnosti 01.04.2015