Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 1/2019
Sbírka 1
Datum vydání 25.01.2019
Datum účinnosti 01.03.2019