Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 1/2024

Popis Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 1/2024
Datum vydání 25.01.2024
Datum účinnosti 10.02.2024
Plné znění