Obecně závazná vyhláška č. 20/2014 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 20/2014
Sbírka 15
Datum vydání 23.12.2014
Datum účinnosti 15.01.2015