Obecně závazná vyhláška č. 20/2019 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 20/2019
Sbírka 13
Datum vydání 16.12.2019
Datum účinnosti 01.01.2020

 

Účinnost:

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2020, s výjimkou čl. I bodů 1 až 14, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2020.