Obecně závazná vyhláška č. 21/2013 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 21/2013
Sbírka 14
Datum vydání 17.12.2013
Datum účinnosti 01.02.2014