Obecně závazná vyhláška č. 21/2017 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 21/2017
Sbírka 19
Datum vydání 04.12.2017
Datum účinnosti 01.01.2018

 

Účinnost:

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018 s výjimkou bodu 1, který nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.