Obecně závazná vyhláška č. 21/2020 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 21/2020
Sbírka 17
Datum vydání 18.12.2020
Datum účinnosti 01.02.2021