Obecně závazná vyhláška č. 22/2011 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Číslo 22/2011
Sbírka 11
Datum vydání 16.12.2011
Datum účinnosti 01.01.2012