Obecně závazná vyhláška č. 23/2017 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 23/2017
Sbírka 20
Datum vydání 15.12.2017
Datum účinnosti 01.01.2018