Obecně závazná vyhláška č. 24/2017 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 24/2017
Sbírka 20
Datum vydání 15.12.2017
Datum účinnosti 01.02.2018