Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 2/2015
Sbírka 3
Datum vydání 31.03.2015
Datum účinnosti 01.05.2015