Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 2/2016
Sbírka 1
Datum vydání 02.02.2016
Datum účinnosti 01.03.2016