Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška o používání pyrotechnických výrobků v hlavním městě Praze
Číslo 4/2017
Sbírka 4
Datum vydání 27.02.2017
Datum účinnosti 01.04.2017

Pozměňující vyhlášky

17/2020 Obecně závazná vyhláška č. 17/2020 Sb. hl. m. Prahy