Obecně závazná vyhláška č. 6/2015 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 6/2015
Sbírka 7
Datum vydání 16.09.2015
Datum účinnosti 01.11.2015