Obecně závazná vyhláška č. 6/2016 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se vyhlašuje závazná část plánu odpadového hospodářství hlavního města Prahy
Číslo 6/2016
Sbírka 3
Datum vydání 31.03.2016
Datum účinnosti 15.04.2016