Obecně závazná vyhláška č. 6/2018 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 6/2018
Sbírka 4
Datum vydání 17.05.2018
Datum účinnosti 01.06.2018