Obecně závazná vyhláška č. 7/2014 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy
Číslo 7/2014
Sbírka 6
Datum vydání 28.04.2014
Datum účinnosti 01.06.2014