Obecně závazná vyhláška č. 9/2014 Sb. hl. m. Prahy

Popis Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 9/2014
Sbírka 8
Datum vydání 25.06.2014
Datum účinnosti 01.08.2014
Plné znění