Obecně závazná vyhláška č. 9/2022

Popis Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 9/2022
Datum vydání 26.05.2022
Datum účinnosti 01.07.2022