Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 16/2022

Popis Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
Číslo 16/2022
Datum vydání 08.09.2022
Datum účinnosti 27.09.2022