Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 5/2023

Popis Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy č. 5/2023, kterou se omezuje spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích
Číslo 5/2023
Datum vydání 14.09.2023
Datum účinnosti 30.09.2023