Číslo jednací MHMP 1166890/2021 - Odpověď k pořizování územně plánovací dokumentace
Datum 03.08.2021
Přílohy příloha č. 1
Autor Administrátor