Číslo jednací MHMP 271774/2019 - Počet pronajímaných bytů HMP
Datum 07.02.2019
Přílohy příloha č. 1
Autor Administrátor